Add: No. 910 Dushi Renhe Building, No. 58 Qi Zha Street Haishu Zone, Ningbo, China
Tel: 86-574-86886650,87026399
Fax: 86-574-86827236,87026377
E-mail:
mengkwa@mengkwa.com
Web: www.mengkwa.cn
    www.mengkwa.com